Privacyverklaring voor Tjeko Stichting

Bij Tjeko zetten we ons in om de privacy en veiligheid van onze donateurs en websitebezoekers te beschermen. Deze Privacyverklaring schetst onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Contactinformatie: We verzamelen contactgegevens via HubSpot, waaronder namen, e-mailadressen en telefoonnummers, wanneer u met ons interacteert, u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, of een donatie doet.

  Gebruik van persoonsgegevens
 • Donateursherkenning: Wij erkennen onze donateurs en houden hen periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen van Tjeko Fun Village.
 • Updates en Nieuwsbrieven: We gebruiken de verzamelde contactgegevens om updates en informatie over onze activiteiten en programma’s te sturen die mogelijk interessant voor u zijn.

  Delen van persoonsgegevens
 • Wij delen, verkopen, verhuren of handelen niet in persoonsgegevens met derden voor hun commerciële doeleinden.

  Gegevensbeveiliging
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Dit omvat interne beoordelingen van onze gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken, en beveiligingsmaatregelen, evenals fysieke beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot systemen waar we persoonsgegevens opslaan, tegen te gaan

  Uw rechten
 • U hebt het recht om toegang te krijgen tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons worden onderhouden. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan te vragen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via administratie@ferditjeko-info

  Wijzigingen in deze Privacyverklaring
 • We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om deze Privacyverklaring periodiek te herzien op eventuele wijzigingen.

Contact
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via: administratie@tjeko.info.


nl_NLDutch